strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Rafał Jesionowski
Data: 02/08/2002
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Jak walczyć z nieprawnie (moim zdaniem) wydanym zarządzeniem zarządu mojego już koła, zobowiązującym mnie do wpłacenia na końcu stażu, a więc tuż przed wydaniem stosownego zaświadczenia o odbytym stażu, kwoty 1000 zł, jako zamiennika za brak zapewnienia mi możliwości do udziału w budowie urządzeń łowieckich.

Odpowiedź:
Przyglądając się bliżej zapisowi Statutu PZŁ, który wyłącza w §9 stażystę z płacenia składek oraz ..."innych opłat uchwalonych przez uprawnione do tego władze Zrzeszenia"... stażysta nie powinien być obciążany żadnymi opłatami.

Trudno jednak określić "prawność" czy bezprawność takiego wymagania zarządu, bez znajomości statutu koła i uchwał Walnego Zgromadzenia dot. stażystów.
Na pewno bezprawnym byłaby taka uchwała tylko zarzadu, ponieważ zarząd nie ma samodzielnie prawa określać jakichkolwiek zobowiązań finansowych tak wobec członków jak i stażystów. Zdarzyć się może jednak konflikt zapisów statutu koła i statutu PZŁ i wtedy trudno o jednoznaczną interpretacje, nie znając statutu koła i ewentualnie uchwał WZ, których realizacja jest obowiązkiem zarządu, dopóki nie zostaną uchylone np. przez ZO PZŁ.

Proszę zapoznać się z warunkami odbywania stażu w PZŁ, w których nie ma mowy o żadnych płatnościach stażysty i ewentualnie udać sie po radę do ZO PZŁ.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.