strona główna forum dyskusyjne


Pytał: kormoran
Data: 18/01/2011
Publikacja: 21/01/2011
Pytanie: Czy zgodnie z nowelizacją rozporządzenia odnośnie zasad wykonywania polowania (dot. zał. nr 1, wzór "odstrzału") należy uznać za prawidłowy wpis, którego dokonał łowczy w punkcie 4.1. "Dzik odyniec szt. 2"?
Myślę, że są tu dwa błędy:
1. nieprawidłowa terminologia.
2. powinna być wpisana osobno każda sztuka;
Czy posiadacz takiego upoważnienia może się liczyć z jakimikolwiek konsekwencjami podczas kontroli?

Odpowiedź:
Wpis jest nieprawidłowy z obu wskazanych powodów. Posiadaczowi takiego upoważnienia nic nie grozi, ale warto w kole wprowadzić zasady zgodne z Rozporządzeniem MŚ.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.