strona główna forum dyskusyjne


Pytał: bezoar
Data: 28/01/2011
Publikacja: 28/01/2011
Pytanie: Czy na terenie obwodu łowieckiego mogą się znajdować prywatne ambony (zamknięte) będące własnością (wybudowane) myśliwych należących do koła dzierżawiącego ten obwód? Należy rozumieć przez to że żaden inny myśliwy nie może z nich korzystać? Są 2 wersje tego stanu rzeczy:
1. Ambona jest wybudowana na terenie własnym (prywatnym) myśliwego
2. Ambona jest wybudowana na terenie nie będącym własnością myśliwego (dzierżawi ją od rolnika)

Odpowiedź:
Jeżeli zarząd akceptuje ten stan, to sytuacja taka może mieć miejsce, jeżeli teren pod amboną jest własnością myśliwego, albo formalnie wydzierżawił go od innej osoby.

Jeżeli zarząd tego nie akceptuje, to może próbować zmienić tę sytuację w porozumieniu z myśliwym właścicielem ambony, ale formalnie nie ma prawa, które zakazywałoby postawienie ambony i jej zamknięcie na swoim terenie.

Jeżeli ambona taka stoi na terenie "niczyim", to znaczy należy ona do lasów państwowych lub do gminy, to należy dokonać uzgodnień z właścicielem terenu i przez niego wymusić albo usunięcie ambony, albo zamienienie jej na ogólnie dostępną.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.