strona główna forum dyskusyjne
szukaj słów: w dziale:
Polowania indywidualne, książka zgłoszeń

NrDataTreść pytania
148704/08/2011Jak powinna wyglądać "technika" wykonywania swoich zadań przez strażnika łowieckiego powołanego przez ZK? Czy może wypisać się w "Książce ewidencji..." w łowisko (lub łowiska), w których polują już myśliwi (jak się ma do tego par.23 ust.4 regulaminu polowań)? Czy może mieć ze sobą broń? Czy może mu towarzyszyć np. członek ZK bez wypisania i bez broni? Czy musi postępować zupełnie inaczej?
148329/07/2011Moje Koło otrzymało pismo od firmy ubezpieczeniowej, działającej w imieniu podmiotu poszkodowanego w wypadku drogowym z udziałem zwierzyny łownej, z wnioskiem o podanie asekuratora koła w celu dochodzenia odszkodowania z tytułu doznanej szkody. Jakie ma podmiot podstawy prawne domaganie się odszkodowania od koła łowieckiego?
147622/07/2011Czy Zarząd Koła może podjąć uchwałę nakazującą myśliwym, którzy pozyskali samce zwierzyny płowej, przedstawiania dla Łowczego Koła każdych parostków kozła oraz poroża jeleni, w celu sprawdzenia wiarygodności informacji zgłoszonej po odstrzeleniu zwierzyny z zapisem dokonanym w tym zezwoleniu, przed dopisaniem w zezwoleniach na odstrzał indywidualnych następnej sztuki do pozyskania?
147020/07/2011W Rocznym Planie Łowieckim koło ma do pozyskania 10 rogaczy. Czy w świetle art. 52 pkt. 5 ustawy prawo łowieckie łowczy może wydać "upoważnienia" wszystkim myśliwym koła (50 myśliwym), czy tylko 10 myśliwym na czas określony przez WZ (po którym wydaje następnym myśliwym w sposób określony przez WZ)? Czy WZ może podjąć uchwałę (przy założeniu, że wydaje się "upoważnienia" wszystkim myśliwym), że wydający "upoważnienia" po zrealizowaniu 80% zwierzyny określonej do pozyskania w RPŁ wydaje myśliwym wyłącznie taką ilość "upoważnień" jaka została do wykonania w RPŁ?
146920/07/2011Czy okres na jaki wydawane jest upoważnienie do wykonywania polowania indywidualnego (dzień, tydzień, miesiąc) jest w kompetencji: łowczego, uchwały zarządu, uchwały walnego?
146820/07/2011Wychodząc na polowanie indywidualne wpisujemy się do książki ewidencji, czy dodatkowy obowiązek zgłaszania tego faktu telefonicznie członkom zarządu koła może być nałożony na myśliwych uchwałą zarządu, czy walnego zgromadzenia koła?
146302/07/2011Czy ZK ma prawo podjąć uchwałę o zasadach wydawania odpłatnych upoważnień do polowania indywidualnego gościom?
146202/07/2011Czy Zarząd Koła może uchwałą Walnego Zgromadzenia przemieścić książkę ewidencji do domu Łowczego Koła ,a dopiero pod jego nieobecność książka jest ogólnie dostępna w skrzynce?
143703/06/2011Wybieram się na pełni w łowiska, polował będę od piątku od godz. 18-tej do niedzieli do godz. 8-mej; Książka pobytu myśliwych w łowisku jest w nadleśnictwie, na początku obwodu, polował będę z drugiej strony obwodu, jest to dość znaczna odległość, żeby dojechać do książki i od książki do ambony, z której będę polował. W rozmowie z łowczym naświetliłem, że nie będę jechał do książki a zadzwonię do leśniczego żeby mnie wypisał (myśliwy z mojego koła a upoważnieni są wszyscy myśliwi) a jeżeli cos strzelę lub oddam strzał to zjadę do książki i dokonam stosownych wpisów. Łowczy stwierdził, że nie ma takiej możliwości. Muszę codziennie się wypisywać i kończyć polowanie do godz. 9-tej. Nadmieniam, że w łowisku będę cały czas w starej leśniczówce po drugiej stronie książki u kolegi następnego nadleśnictwa polującego w moim kole. Orientacyjne godziny polowania, piątek 18-24, sobota 3-8mej, sobota 17-24 lub jak pozwolą warunki to do 8-mej w niedzielę lub niedziela 3-8-mej na tej samej ambonie i w tym samym łowisku. Czy w /w przypadku można się wypisać w piątek, że rozpoczynam polowanie a kończę w niedzielę o godz. 9-tej? Fizyczna przerwa nie przebywania na ambonie jest 2-3 godzinna.
142510/05/2011Posiadam odstrzał indywidualny na odstrzał dzików do 50 kg. W dniu 27.02.2011 odstrzeliłem odyńca o masie 85 kg. Zarząd zawiesił mnie w polowaniu na dziki na okres trzech m-cy: marzec, kwiecień i maj. W uchwale WZ nie ma zapisu o zawieszaniu za odstrzał odyńców jest zapis tylko o lochach prowadzących. Proszę o wypowiedź w zakresie odwołania od decyzji Zarządu.
141426/04/2011Czy lisy, kaczki, piżmaki i pozostałą zwierzynę drobną trzeba wpisywać każdą sztukę w odrębnej pozycji tak jak grubą? A jak wypełnić stronę ze sprawozdaniem? Czy Redakcja mogłaby podać przykładowy wzór prawidłowo wypełnionego odstrzału?
141020/04/2011"Książka" znajduje się w miejscowości "X" ja mieszkam w miejscowości "Y". Będąc w pracy przejeżdżam przez miejscowość "X" i wypisuje się na polowanie od godz. 13-tej, w łowisko w okolicy miejscowości "Y". Przyjeżdżam z pracy i o16-tej wychodzę na polowanie. Teraz o 16-tej musiałbym jeszcze raz jechać do "książki" i się zapisać, robiąc dodatkowo 20 km. Czy tak może być? Jeżeli nie, jaki przepis tego zabrania? Nadmieniam, że chodzi o rozporządzenie przed ostatnią nowelizacją kiedy to nie można było zapisywać się na 24 godz. przed polowaniem.
140920/04/2011Czy wypisując się na polowanie np: od godz.13.00 dnia 10.02.2011 do godz. 23.00 dnia 10.02.2011 oznacza to, że przez ten cały okres czasu muszę przebywać w łowisku? Czy mogę pojechać np. dopiero o godz. 16-tej tego dnia? Albo też opuścić wcześniej łowisko np. o godz. 22.00?
140213/04/2011Zgodnie z wprowadzonymi zmianami do Rozporządzenia MŚ z 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania proszę o odpowiedź na następujące pytania: 1. upoważnienie myśliwego dla myśliwego ma być pisemne czy ustne, złożone w zarządzie, który odpowiada za rzetelność prowadzenia tej książki? 2. czy jest to umowa ustna pomiędzy myśliwymi, a zarządowi nic do tego? (w tym przypadku zarząd pozbawiony jest wiedzy kto rzeczywiście dokonuje tych wpisów); 3. czy w książce muszą być adnotacje pisemne dokonane przez zarząd kto kogo upoważnia do dokonywania tych wpisów? (w kole jest 65 myśliwych i upoważnień takich może być np. 50); 4. jak ten problem rozwiązać, żeby polowania odbywały się bezpiecznie i zgodnie z prawem?
135914/02/2011Czy myśliwy w którego sprawie toczy się postępowanie wyjaśniające z wstrzymanym odstrzałem na polowanie indywidualne może brać czynny udział w polowaniu zbiorowym?
135814/02/2011Czy nie posiadając ważnego odstrzału indywidualnego myśliwy może uczestniczyć i polować na polowaniu zbiorowym?
135314/02/2011Czy kandydatowi na myśliwego w czasie trwania stażu opiekun może pozwolić strzelać z własnej broni do zwierzyny łownej lub szkodników na polowaniu indywidualnym, jak również na polowaniu zbiorowym?
134128/01/2011Posiadamy jeden obwód łowiecki i dwie książki czy jest to zgodne z nowymi przepisami bo ja ciągle nie mogę się doczekać aż łowczy zostawi tylko jedną książkę do wypisywania indywidualnego. Proszę mi odpisać jak mam to załatwić, do kogo mam się w tej sprawie zwrócić?
133828/01/2011Czy zarząd koła, organizujący szkolenie z zakresu bezpieczeństwa na polowaniu, może odmówić myśliwemu, który nie uczestniczył w tym szkoleniu, udziału w polowaniach zbiorowych oraz indywidualnych (nie wydanie odstrzału)?
133628/01/2011Czy na terenie obwodu łowieckiego mogą się znajdować prywatne ambony (zamknięte) będące własnością (wybudowane) myśliwych należących do koła dzierżawiącego ten obwód? Należy rozumieć przez to że żaden inny myśliwy nie może z nich korzystać?
poprzednia   1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 z 14   następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.