strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Łowczy koła
Data: 13/04/2011
Publikacja: 15/04/2011
Pytanie: Zgodnie z wprowadzonymi zmianami (grudzień 2010 r.) do Rozporządzenia MŚ z 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania paragraf 23 ust 2 brzmi "wpisów w książce ewidencji mogą dokonywać wyłącznie myśliwi wykonujący polowanie lub myśliwi przez nich upoważnieni do dokonania wpisu lub osoby upoważnione przez dzierżawcę albo zarządcę obwodu łowieckiego do dokonywania tych wpisów". Proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1. upoważnienie myśliwego dla myśliwego ma być pisemne czy ustne, złożone w zarządzie, który odpowiada za rzetelność prowadzenia tej książki?

2. czy jest to umowa ustna pomiędzy myśliwymi, a zarządowi nic do tego? (w tym przypadku zarząd pozbawiony jest wiedzy kto rzeczywiście dokonuje tych wpisów);

3. czy w książce muszą być adnotacje pisemne dokonane przez zarząd kto kogo upoważnia do dokonywania tych wpisów? (w kole jest 65 myśliwych i upoważnień takich może być np. 50);

4. jak ten problem rozwiązać, żeby polowania odbywały się bezpiecznie i zgodnie z prawem?

Odpowiedź:
asd1) i ad2)
Forma upoważnienia jest ustalana pomiędzy zainteresowanymi. Wystarczy ustna, w tym i telefoniczna. Zarząd nic do niej nie ma i nie ma prawa wprowadzać jakichkolwiek uregulowań w tej sprawie.

ad3)
Takich adnotacji książka i przepisy nie przewidują.

ad4)
To nie jest żaden problem. Myśliwi stosują się bezpośrednio do zapisów prawa ogólnie obowiązującego (Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych zasad i warunków wykonywania polowania oraz obowiązku znakowania) i ingerencji zarządu koła nie ma tu żadnej.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.