strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Piotruś Pan
Data: 20/04/2011
Publikacja: 25/04/2011
Pytanie: "Książka" znajduje się w miejscowości "X" ja mieszkam w miejscowości "Y". Będąc w pracy przejeżdżam przez miejscowość "X" i wypisuje się na polowanie od godz. 13-tej, w łowisko w okolicy miejscowości "Y". Przyjeżdżam z pracy i o16-tej wychodzę na polowanie. Teraz o 16-tej musiałbym jeszcze raz jechać do "książki" i się zapisać, robiąc dodatkowo 20 km. Czy tak może być? Jeżeli nie, jaki przepis tego zabrania? Nadmieniam, że chodzi o rozporządzenie przed ostatnią nowelizacją kiedy to nie można było zapisywać się na 24 godz. przed polowaniem.

Odpowiedź:
W poprzedniej wersji Rozporzadzenia MŚ, takie zapisanie było uprawnione. Po nowelizacji ograniczono okres czasu, na ile wcześniej można się zapisać przed rozpoczeciem polowania i jest to właśnie te 24 godz.. W niektórych kołach zapisywano się dużo wcześniej niż rzeczywiste rozpoczęcie polowania, co było najczęściej uważane za blokowanie terenu polowania, stąd wprowadzono wyraźny okres czasowy, na ile wcześniej można się zapisać.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.