strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Stażysta
Data: 26/04/2011
Publikacja: 29/04/2011
Pytanie: Czy lisy, kaczki, piżmaki i pozostałą zwierzynę drobną trzeba wpisywać każdą sztukę w odrębnej pozycji tak jak grubą? A jak wypełnić stronę ze sprawozdaniem? Czy Redakcja mogłaby podać przykładowy wzór prawidłowo wypełnionego odstrzału? Pytanie niby banalnie proste, ale widziałem 2 różnie wypisane upoważnienia w sąsiadujących Kołach i każdy z łowczych był przekonany o swej racji.

Odpowiedź:
Tylko zwierzynę grubą wpisuje się pojedynczo każdą sztukę oddzielnie.

Opis rubryki 4.1 na upoważnieniu sugeruje, żeby zwierzynę drobna wpisywać z liczbą sztuk, ale nie będzie uchybieniem wpisanie tylko kaczki, lisy, piżmaki w oddzielnych pozycjach bez podawania ilości.

Po polowaniu np. na kaczki, na drugiej stronie wpisujemy:

w I kolumnie pozycję tabeli ze strony pierwszej, w której wpisane są kaczki.
w kolumnie II - np. kaczki/6 szt.
w kolumnie III datę i godziny, w jakich odbywało się polowanie.

Jak drugi raz pojedziemy na kaczki, to po polowaniu dokonamy wpisu podobnego jak wyżej w pierwszej wolnym wierszu na stronie drugiej.

Korzystając z programu Gospodarka koła problem ma się z głowy, bo program sam właściwie tworzy i drukuje upoważnienia.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.