strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Marcin Gasperowicz
Data: 02/07/2011
Publikacja: 06/07/2011
Pytanie: Czy Zarząd Koła może uchwałą Walnego Zgromadzenia przemieścić książkę ewidencji do domu Łowczego Koła ,a dopiero pod jego nieobecność książka jest ogólnie dostępna w skrzynce?


Odpowiedź:
Książka winna być dostępna na terenie obwodu łowieckiego w ściśle określonym miejscu.
WZ może uchwalić, że książka znajduje się w domu łowczego, jeżeli mieszka on na terenie obwodu łowieckiego, a podczas jego nieobecności przekładana jest do skrzynki na jego domu, ale jest prawdopodobne, że ZO taką uchwałe uchyli, ponieważ ta sprawa nie jest wyspecyfikowana § 53 statutu, który określa kompetencje WZ. Wg mnie jest to kompetencja zarządu koła.

Każdy może wnieść do ZO o uchylenie uchwały WZ w ciągu 14, od otrzymania informacji o danej uchwale, ale nawet po tym terminie można wnioskować do ZO o uchylenie uchwały w trybie nadzoru, wskazując, że jest ona niezgodna z prawem.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.