strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Krzysztof Wiśniewski
Data: 02/07/2011
Publikacja: 12/07/2011
Pytanie: Czy ZK ma prawo podjąć uchwałę o zasadach wydawania odpłatnych upoważnień do polowania indywidualnego gościom?

Odpowiedź:
Jeżeli WZ nie zajęło się sprawą odstrzałów dla gości, to uważam, że zarząd mógł się tym zająć i zasady polowań jakby nie było komercyjnych określić. Gdyby nie określił, to miałby prawo do wydawania odstrzału gościom, na tych samych zasadach co członkom koła, ale to prawdopodobnie jeszcze mniej podobałoby się członkom koła.

Zasady wydawania odstrzałów, to nie to samo co zgoda lub brak zgody na polowanie w kole gości. Gdyby członkowie koła nie chcieli gości na polowaniach indywidualnych, to powinni podjąć odpowiednią uchwałę na WZ. Ponieważ takiej uchwały nie podejmowali, to zarząd ma prawo na wydawania odstrzału gościom i dobrze, że określił tego zasady, różne od zasad obowiązujących wobec członków koła.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.