strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Krzysztof Szyc
Data: 20/07/2011
Publikacja: 20/07/2011
Pytanie: Wychodząc na polowanie indywidualne wpisujemy się do książki ewidencji, czy dodatkowy obowiązek zgłaszania tego faktu telefonicznie członkom zarządu koła może być nałożony na myśliwych uchwałą zarządu, czy walnego zgromadzenia koła?

Odpowiedź:
Ewentualnie uchwałą WZ, ale na miejsce ZO uchyliłbym taką uchwałę, bo wchodzi w uregulowania ogólnie obowiązujące (rozporządzenie MŚ), nakładając dodatkowe obowiązki, których to rozporządzenie nie przewiduje.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.