strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Jozsoj
Data: 20/07/2011
Publikacja: 22/07/2011
Pytanie: W Rocznym Planie Łowieckim koło ma do pozyskania 10 rogaczy. Czy w świetle art. 52 pkt. 5 ustawy prawo łowieckie łowczy może wydać "upoważnienia" wszystkim myśliwym koła (50 myśliwym), czy tylko 10 myśliwym na czas określony przez WZ (po którym wydaje następnym myśliwym w sposób określony przez WZ)?
Czy WZ może podjąć uchwałę (przy założeniu, że wydaje się "upoważnienia" wszystkim myśliwym), że wydający "upoważnienia" po zrealizowaniu 80% zwierzyny określonej do pozyskania w RPŁ wydaje myśliwym wyłącznie taką ilość "upoważnień" jaka została do wykonania w RPŁ?

Odpowiedź:
Praktyka kół i postępowania sądowe wobec art. 52 pkt.5 ustawy prawo łowieckie wskazują, że łowczy może wydać więcej upoważnień, niż ma sztuk zwierzyny w planie. Kluczowym jest, czy w kole istnieją mechanizmy uniemożliwiające strzelenie większej ilości sztuk niż przewiduje plan. Ograniczenie odstrzałów po osiągnięciu 80% wykonania jest jednym z takich mechanizmów, ale jest ich więcej. Różne koła różnie sobie organizują odstrzał ostatnich sztuk z planu, tak żeby nie nastąpiło przekroczenie.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.