strona główna forum dyskusyjne


Pytał: J. Kłosowski
Data: 29/07/2011
Publikacja: 01/08/2011
Pytanie: Moje Koło otrzymało pismo od firmy ubezpieczeniowej, działającej w imieniu podmiotu poszkodowanego w wypadku drogowym z udziałem zwierzyny łownej, z wnioskiem o podanie asekuratora koła w celu dochodzenia odszkodowania z tytułu doznanej szkody. Jakie ma podmiot podstawy prawne domaganie się odszkodowania od koła łowieckiego?

Odpowiedź:
Jest tylko jedna podstawa. Zwierzyna łowna znalazła się na szosie w wyniku prowadzonego wówczas polowania. Podstawa Art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo łowieckie . Jeżeli polowania nie było (indywidualnego lub zbiorowego) to odpowiedzieć, że koło nie jest stroną w tej sprawie.

Jeżeli kolizja była wynikiem polowania, to koło jest i tak ubezpieczone w Allianz (o ile zapłaciło składkę do ZO PZŁ), a o polisie informuje ZG tu . Więcej szczegółów o tym ubezpieczeniu w ZO PZŁ.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.