strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Jozsoj
Data: 04/08/2011
Publikacja: 05/08/2011
Pytanie: Jak powinna wyglądać "technika" wykonywania swoich zadań przez strażnika łowieckiego powołanego przez ZK? Czy może wypisać się w "Książce ewidencji..." w łowisko (lub łowiska), w których polują już myśliwi (jak się ma do tego par.23 ust.4 regulaminu polowań)? Czy może mieć ze sobą broń? Czy może mu towarzyszyć np. członek ZK bez wypisania i bez broni? Czy musi postępować zupełnie inaczej?

Odpowiedź:
Jeżeli strażnik jest w terenie z bronią w celach ochrony zwierzyny przed drapieżnikami znajdującymi się na liście zwierząt łownych, zgodnie z rocznym planem łowieckim to obowiązują go identyczne zasady jak myśliwego polującego, czyli musi mieć odstrzał i być wypisany w książce z określeniem miejsca polowania/pobytu. Jeżeli w kole obowiązuje zasada, że w danym miejscu może polować tylko jeden myśliwy, to strażnik z bronią nie ma tam prawa polować/przebywać. Jeżeli jest bez broni, to nie obowiązują go żadne rygory, w tym może być z nim dowolna liczba osób bez broni.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.