strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Leszek PZŁ
Data: 22/08/2011
Publikacja: 24/08/2011
Pytanie: Zaprosiłem na polowanie indywidualne do swego koła macierzystego kolegę myśliwego z innego koła. Po przedstawieniu potrzebnych dokumentów, Łowczy wydał upoważnienie do wykonywania polowania. Czy ten kolega mając wszystkie wymagane dokumenty i spełnił wszystkie wymogi związane z polowaniem indywidualnym może sam udać się do obwodu i wykonywać polowanie bez mojej asysty, pomimo że nie ma żadnych uchwał WZC na ten temat? Jeśli tak to jakie przepisy to regulują, a jeśli nie, to jakie przepisy to regulują?
Nadmieniam, że ten kolega pochodzi z tego terenu i bardzo dobrze zna charakterystykę i granice obwodów. Chciałbym, żeby wszystko odbyło się zgodnie z literą prawa.

Odpowiedź:
Nie ma żadnych przepisów, które ograniczałyby możliwość wykonywania polowania indywidualnego przez gościa, w stosunku do członka koła. Oboje mają te same prawa i te same obowiązki.

Są koła, które uchwałami WZ ograniczają prawa gościa, np. narzucając mu obowiązek polowania z członkiem koła. Uważam takie uchwały za głupie, ale tak długo, jak nie zostaną w danym kole uchylone, to obowiązują, choć jedyną konsekwencją naruszenia przez gościa takiej uchwały byłaby utrata upoważnienia.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.