strona główna forum dyskusyjne


Pytał: wieslaw
Data: 09/11/2011
Publikacja: 13/11/2011
Pytanie: Od kiedy pamiętam w obwodach, (rewirach) w których miało odbywać się polowanie zbiorowe nie można było co najmniej dwa tygodnie przed terminem tego polowania, polować indywidualnie. Było to logiczne, bo w łowisku był spokój i można było mieć nadzieję, że na zbiorówce będzie jaki taki pokot. Teraz obserwuję, że myśliwi polują w łowiskach przeznaczonych na zbiorówki do ostatniej chwili. Jak to na dzień dzisiejszy wygląda, i czy jest to gdzieś określone?

Odpowiedź:
Reguła, o której Kolega pisze była zawsze i tylko decyzją danego koła łowieckiego. Koła różnie podobne zasady ustalały, jedne na 2 tyg., inne na 1 tydzień, a jeszcze inne na 3 dni przed polowaniem zbiorowym.

Przepisy ogólnie obowiązujące, jak rozporządzenie MŚ o warunkach wykonywania polowania mówiły w przeszłości tylko o zakazie polowania indywidualnego na terenie gdzie w tym dniu odbywa się polowanie zbiorowe, albo w ogóle nic na ten temat nie mówiły.

Obecne Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych zasad i warunków wykonywania polowania oraz obowiązku znakowania stanowi:

§ 21a. Polowanie indywidualne nie może odbywać się równocześnie z polowaniem zbiorowym w tym samym obwodzie łowieckim.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.