strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Adrian
Data: 18/11/2011
Publikacja: 21/11/2011
Pytanie: W moim kole łowieckim, obecnie obwody łowieckie są podzielone na mniejsze rejony, na których znajduje się po kilka ambon. Wybierając się na polowanie, dokonujemy wpisu w książce ewidencji na określony rejon, gdzie będziemy polować, na miejscu można wybrać ambonę (jeżeli np. są świeże tropy) lub polować z podchodu. Na ostatnim zebraniu, zarząd przedstawił projekt zmian, polegających na ponumerowaniu ambon i dokonywaniu wpisu w książce na konkretną ambonę. Wg tego projektu nie będzie można już zmieniać ambon po dokonaniu wpisu ani przemieszczać się pomiędzy ambonami - polowanie z podchodu ("myśliwy ma obowiązek wykonywać polowanie z ambony gdzie dokonał wpisu i nie wolno mu poza nią"). Czy ten projekt jest zgodny z prawem? W regulaminie polowań jest wymienione "polowanie z podchodu" jako jeden ze sposobów wykonywania polowania, czy można to w ten sposób ograniczyć / zabronić? Czy sam zarząd koła może podjąć taką uchwałę, czy musi zatwierdzić te zmiany walne zgromadzenie?

Odpowiedź:
Nie bardzo widzę sensu dokonania takiej zmiany, chyba że liczba równocześnie polujących jest większa od liczby rejonów. Ale wtedy można zmniejszyć rejony, a nie nakazywać polowania z jednej tylko ambony. Nie bardzo rozumiem celu takiej zmiany, a jakiś cel w tym jest, jeżeli zarząd się tym zajmuje.

W Rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad i warunków wykonywania polowania nie istnieje pojęcie polowania z podchodu, co nie oznacza, że nie wolno go wykonywać.

Taka zmiana leży w kompetencji zarządu, a nie WZ. Czy była to dobra zmiana ocenią członkowie udzielając absolutorium zarządowi. Mogą tez odwołać nie pasujący im zarząd.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.