strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Roman von Mach
Data: 17/01/2004
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Koło moje dzierżawi obwód na terenie którego znajdują się 2 rezerwaty przyrody.
Powierzchnia tych rezerwatów wliczana jest do powierzchni dzierżawionego obwodu., a my płacić musimy odszkodowania łowieckie za szkody wyrządzane przez zwierzynę na przyległych do rezerwatów uprawach rolnych. Czy za powierzchnię rezeratów powinniśmy płacić tenutę dzierżawną i czy słusznie płacimy odszkodowania łowiecie za szkody wyrządzane przez zwierzynę na gospodarowanie którą nie posiadamy żadnego wpływu.


Odpowiedź:
Rezerwaty powinny być wyłączone z obwodu łowieckiego. Jeżeli wojewoda nie zrobił tego z własnej inicjatywy, należy zainicjować wyłączenie rezerwatu z terenu
dzierżawinego obwodu. dopóki to się nie stanie, tenutę dzerżawną trzeba za obszar rezerwatu płacić. Jeżeli takie wyłączenie nastąpi, ale okoliczne pola
pozostaną w obrębie obwodu, to za szkody na nich wystepujące trzeba płacić. Na
polach tych można polować, a więc nie ma podstaw, żeby powstałe na nich szkody miał pokrywać ktokolwiek inny niż koło dzierżawiące obwód.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.