strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Krzysztof
Data: 10/04/2012
Publikacja: 12/04/2012
Pytanie: W moim kole łowieckim jest ok. 40 urządzeń łowieckich ponumerowanych. Łowczy wraz z grupą myśliwych dokonuje wpisu "cały teren". Czy jest to zgodne prawnie?

Odpowiedź:
Wpisu dokonuje się w sposób przyjęty w kole za właściwy, albo sankcjonowany uchwałą WZ. Jeżeli grupa myśliwych wpisuje się "cały teren", to pozostali niech się tak samo wpisują, to może sytuacja ulegnie zmianie. Wpis "cały teren" nie odpowiada warunkom, jakie określa rozporządzenie o warunkach wykonywania polowania i książka wpisów. Zaś wpisy na konkretny numer ambony uważam za zbyt zawężające dla polowania indywidualnego.

Najbardziej sensowne jest podzielenie obwodu na kilka - kilkanaście rejonów, z których każdy ma 1 -3 ambon i zapisy na dany numer rejonu, który po zajęciu nie mógłby być rejonem polowania innego myśliwego, za wyjątkiem sytuacji, że zainteresowani uzgodnią polowanie równoczesne na danym rejonie.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.