strona główna forum dyskusyjne


Pytał: lowczyk
Data: 16/04/2012
Publikacja: 17/04/2012
Pytanie: Czy Skarbnik koła może przedłużać odstrzały (pieczęć i podpis) gdyż tak nakazał mu łowczy dopiero po uregulowaniu przez myśliwych zaległości finansowych, którzy z nimi zalegają i chcą dostać odstrzały dopiero po uregulowaniu.

Odpowiedź:
Odstrzały w kole wydaje i przedłuża ta osoba, którą upoważni zarząd koła. Może to być łowczy, mogą być inni członkowie zarządu, ale może też być członek koła nie pełniący funkcji w zarządzie. Osób takich zarząd może upoważnić więcej niż jedną, więc nie ma nic dziwnego w fakcie, że skarbnik ma w kole również uprawnienie do wydania i podpisania odstrzałów. Łowczy sam nie ma uprawnień przenoszenia swojego pełnomocnictwa do wydawania i przedłużania odstrzałów otrzymanego od zarządu. Takie pełnomocnictwo może udzielić tylko zarząd.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.