strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Sasik
Data: 26/04/2012
Publikacja: 04/05/2012
Pytanie: Czy łowczy koła może odmówić mi wpisania do odstrzału zwierzyny na którą można polować w danym miesiącu, np. czy w maju może mi nie wpisać dziki oprócz loch, sarna rogacz jeśli chcę polować na taką zwierzynę?

Odpowiedź:
To co wpisuje się do odstrzałów powinno wynikać z uchwały WZ dot. zasad wydawania zezwoleń na polowania indywidualne oraz ewentualnie z uchwały całego zarządu obowiązującej na równi wszystkich członków koła. Łowczy samodzielnie nie ma uprawnień do decydowania co i komu wpisuje do odstrzału.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.