strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Marek Czesnakowski
Data: 26/04/2012
Publikacja: 05/05/2012
Pytanie: Koledzy zostali ukarani w prawie do wykonywania polowania. W terminie wnieśli odwołanie do WZ a ZK umieścił ich odwołania na końcu porządku obrad. Czy jest możliwe złożenie wniosku na WZ o przeniesienie sprawy odwołania od nałożonej kary jako pierwsze punkty po przyjęciu sprawozdań ZK i KR?

Odpowiedź:
Możliwe i zależne od członków koła zebranych na WZ. Proponuję na wstępie WZ poprosić o głos w sprawie formalnej i zaproponować przeniesienie tego punktu na początek, chociaż nie ma to większego znaczenia i nie bardzo rozumiem sens takiej zmiany. Przewodniczący powinien poddać to pod głosowanie.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.