strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Marek Czesnakowski
Data: 08/05/2012
Publikacja: 08/05/2012
Pytanie: Zarząd Okręgowy w Olsztynie nie udziela odpowiedzi na pisma czy też zgłaszane wnioski o uchylenie uchwały ZK. Praktykę taką ZO w Olsztynie stosował w przeszłości wielokrotnie. Jakich mechanizmów prawnych może użyć członek Zrzeszenia w celu wymuszenia odpowiedzi z Zarządu Okręgowego?

Odpowiedź:
Napisać skargę do ZG PZŁ, który nadzoruje ZO PZŁ, tytułując ją wyraźnie na wstępie SKARGA i przywołując Art. 221 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (KPA). Brak reakcji ZG PZŁ można skarżyć do WSA w Warszawie po 30 dniach, na podstawie Art. 237.§ 1 KPA.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.