strona główna forum dyskusyjne
Pytał: teddy yanicki
Data: 11/05/2012
Publikacja: 12/05/2012
Pytanie: Jakie czynności ma poczynić mój syn, który posiada pozwolenie na zakup broni kombinowanej tj. kniejówka a jego siostra będąca myśliwym posiada takową i chce mu ją przekazać lub podarować ewentualnie przekazać na zasadzie kupna-sprzedaży. Która forma jest najmniej kosztowna i uciążliwa?

Odpowiedź:
Jeżeli wartość broni mieści się w kwocie do 1000 zł, to można zrobić umowę kupna-sprzedaży, bo nie ma od tej wartości podatku. Gdyby KWP chciała potwierdzenia zapłaty podatku (nie ma do tego uprawnień, ale się zdarza), to kopię umowy zanieść do US (proszą o potwierdzenie dostarczenia na umowie).

Można również zrobić umowę darowizny, a ze względu na pokrewieństwo, nie ma podatku od darowizn. Brat musi jednak powiadomić właściwy Urząd Skarbowy w ciągu 6 miesięcy, że otrzymał taką darowiznę od siostry.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.