strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Bartosz
Data: 14/05/2012
Publikacja: 14/05/2012
Pytanie: Czy komisja uchwał i wniosków ma obowiązek zamieścić wszystkie wnioski zgłaszane przez członków zebrania? Czy może zamieścić tylko te, które uważa za stosowne i poddać je pod głosowanie?

Odpowiedź:
To zależy od dwóch rzeczy:
- od regulaminu komisji, którego najczęściej nie ma
- od porządku obrad.

Komisja nie jest żadnym ciałem statutowym i jej powołanie jest wolą WZ, które powinno określić prawa i obowiązki komisji. Jeżeli tego nie zrobi, to trudno określać prawa tej komisji.

Z drugiej strony statut zezwala na podejmowanie uchwał tylko w sprawach, które znalazły się w porządku obrad rozesłanym przez zarząd razem z informacją o WZ. W związku z tym nie mogą być wprowadzane do uchwały WZ żadne wnioski, których tematyka nie znalazła się w porządku obrad.
W praktyce, komisja uchwał i wniosków jest pomocnikiem przewodniczącego w przygotowywaniu uchwał, które on poddaje pod głosowania i powinna mieć jak najmniej praw, jako ciało nie mające umocowania w statucie.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.