strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Marcin-jak
Data: 15/05/2012
Publikacja: 16/05/2012
Pytanie: Zapis art. 47, par. 1 Prawo Łowieckie stanowi, cyt. "właściciele lub posiadacze gruntów rolnych i leśnych powinni, zgodnie z potrzebami współdziałać z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich w zabezpieczeniu gruntów przed szkodami, o których mowa w art. 46". Jakie czynności pod pojęciem współdziałania, winien poczynić właściciel lub posiadacz gruntów w zabezpieczeniu ich przed szkodami łowieckimi? Czy przywołane wyżej czynności posiadacza lub właściciela gruntów w zakresie zabezpieczenia przed szkodami ograniczają się tylko i wyłącznie do powiadomienia koła o miejscu położenia danej plantacji?

Odpowiedź:
Za takie uważałbym czynności uzgodnione z kołem łowieckim, np. zgoda na wybudowanie ambony na polu właściciela, wykładanie odstraszacza dzików zakupionego przez koło, wspólna inwestycja w pastucha elektrycznego, itp.

Samo powiadomienie koła o miejscu położenia danej plantacji uważałbym za gest wskazujący na gotowość współpracy, ale jeszcze nie współdziałanie w zabezpieczaniu gruntów przed szkodami.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.