strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Tomasz Borys
Data: 27/06/2012
Publikacja: 02/07/2012
Pytanie: Zarząd skreślił myśliwego z listy członków koła za nieuregulowanie innych płatności na rzecz koła. Myśliwy się odwołał do WZ. Odbyło się WZ. Po głosowaniu komisja skrutacyjna podała wyniki: 8 głosów za uchyleniem uchwały Zarządu, 7 głosów przeciw, jeden głos nieważny. Obecnych było 16 członków. Przewodniczący zamknął WZ. Część kolegów się rozjechała, pozostało 9 członków. Jeden z kolegów przy świadkach przeglądnął ponownie karty do głosowania. Po analizie okazało się, iż komisja skrutacyjna popełniła błąd uznając prawidłowo choć słabo skreślony głos za nieważny. Prawidłowy wynik głosowania jest 8 do 8, czyli WZ nie uchyliło uchwały zarządu. Po wykryciu błędu członkowie obecni przy opisanym fakcie stworzyli protokół z wykrycia błędu. Poinformowano również część kolegów którzy się rozjechali do domów aby wrócili i potwierdzili pomyłkę komisji. Koledzy nie wyrazili chęci powrotu. Jak powinien postąpić Zarząd koła w powyższej sytuacji? Członek komisji skrutacyjnej posiada zapieczętowane karty do głosowania a przewodniczący WZ dwa protokoły - właściwy oraz stwierdzający błąd.

Odpowiedź:
Ważna jest uchwała o uchyleniu skreślenia, bo tak zapisano w protokole. Jeżeli stwierdzono nieprawidłowości w liczeniu głosów, to zarząd może odwołać się do ZO w sprawie uchylenia tej uchwały celem powtórnego jej głosowania na następnym WZ. Jeżeli członek uregulował zaległości, to nie ciągnąłbym tej sprawy i pozostawił ją tak, jak ona jest, czyli zainteresowany pozostaje dalej członkiem koła.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.