strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Wacław
Data: 04/07/2012
Publikacja: 05/07/2012
Pytanie: Kiedy najpóźniej trzeba zorganizować WZ? Czy jest na to jakiś przepis, np. 3 miesiące po zakończeniu roku gospodarczego? Co się stanie jeśli zarząd nie zorganizuje WZ? Jakie są konsekwencje?

Odpowiedź:
Deklarację podatkową CIT-8, plus bilans i rachunek wyników należy przekazać do Urzędu Skarbowego do dnia 30 czerwca. Uchwalę o przyjęciu sprawozdania zarządu, w tym sprawozdania finansowego wraz z uchwała dot. przeznaczenia wyniku działalności (zysk/strata) należy podjąć w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu roku finansowego, czyli do 30 września i przekazać w ciągu 10 dni po podjęciu do US.

Nie dotrzymanie w/w terminów skutkuje karą finansową nakładaną przez Urząd Skarbowy na koło.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.