strona główna forum dyskusyjne


Pytał: marcin-jak
Data: 04/07/2012
Publikacja: 06/07/2012
Pytanie: Od kilku tygodni jesteśmy ZK o zmienionym częściowo składzie osobowym: Nowy Prezes, Nowy Łowczy, Nowy Skarbnik. Natomiast Podłowczy d/s szkód oraz Skarbnik pozostali z poprzedniego składu ZK. Zarząd Koła składa się więc z pięciu członków. Na pierwszym posiedzeniu ZK, Łowczy Koła postawił wniosek o odwołanie Przewodniczącego Komisji Etyki w naszym Kole. Kol. Prezes jednoznacznie stwierdził, iż nie będzie żadnego głosowania nad odwołaniem Kol. Przewodniczącego KE, ponieważ brakuje Sekretarza Koła i ZK jest w niepełnym składzie (kolega Sekretarz był nieobecny na posiedzeniu). Kiedy Łowczy poprosił o uwzględnienie jednak swego wniosku, Kolega Prezes stwierdził, iż jako Prezes Koła w przypadku "remisu głosowego" posiada dwa głosy. Rodzi się pytanie: czy w sytuacji kiedy brakuje na posiedzeniu jednego członka ZK brak jest podstaw prawnych do przeprowadzania głosowań na posiedzeniu ZK, oraz czy faktycznie w przypadku "głosowego remisu" Prezes Koła posiada dwa głosy?

Odpowiedź:
Podczas posiedzenia zarządu, który nominalnie składa się z 5 osób, wystarczy obecność 3 z nich, żeby posiedzenie było ważne i zarząd mógł głosować uchwały, zakładając, że wszyscy byli powiadomieni. To zarząd decyduje, nad czym pracuje i jeżeli 3 osoby z obecnych na posiedzeniu chciało zając się jakimś stanowiskiem obsadzanym przez zarząd, prezes ze swoim jednym głosem był przegłosowany i zarząd mógł się zająć daną sprawą.

W przypadku rozłożenia się głosów po równo, np. 2 za i 2 przeciw, głosowana uchwała nie zostaje przyjęta. Prezes ma tylko jeden głos, tak jak każdy inny członek zarządu.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.