strona główna forum dyskusyjne


Pytał: mauser4
Data: 05/07/2012
Publikacja: 09/07/2012
Pytanie: Moje Koło otrzymało ze Starostwa Powiatowego pismo w sprawie opłaty czynszu dzierżawnego za obwód polny. Do kwoty czynszu doliczono udział w kosztach ochrony lasu w wysokości 10 % wartości tusz zwierzyny płowej pozyskanej w ubiegłym sezonie 11/12. Kwotę udziału w kosztach ochrony lasu doliczono na podstawie pisma Nadleśnictwa skierowanego do Starostwa. Czy jest to zgodne z prawem,bo według mnie Nadleśnictwa mogą doliczać koszty ochrony lasu tylko w stosunku do wydzierżawianych przez siebie obwodów a nie prosić Starostwo o ściągnięcie dodatkowej opłaty na rzecz Nadleśnictwa i to jeszcze z obwodu polnego.

Odpowiedź:
Wysokość udziału w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną, poniesionych przez nadleśnictwo na terenie obwodu łowieckiego, jest następująca: za każdy 1% niezrealizowania planowanego w rocznym planie łowieckim pozyskania łosi, jeleni, danieli i sarn — udział wynosi 1% poniesionych przez nadleśnictwo kosztów ochrony lasu przed zwierzyną, przyjmując, że jeden jeleń = 0,3 łosia = 2 daniele = 5 sarn. Dodatkowo, w przypadku zwiększenia czynszu dzierżawnego o udział w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną, wydzierżawiający przedstawia dzierżawcy zestawienie poniesionych kosztów.

Powyższe wynika z Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie zasad kategoryzacji obwodów łowieckich, szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną. [Dz.U. 2002 nr 210 poz. 1791]. W związku z powyższym, koło powinno otrzymać zestawienie poniesionych kosztów przez nadleśnictwo na dany obwód, niezależnie, czy to obwód leśny, czy polny, a z drugiej strony koło wie, w jakim procencie nie wykonało planu odstrzału zwierzyny płowej. Ten procent pomnożony przez koszty na obwód wykazane przez nadleśnictwo określa wysokość zwiększonego czynszu. Jeżeli tak określona wysokość dodatkowego czynszu przekracza 10% wpływów za tusze zwierzyny płowej odstrzelonej na danym obwodzie w roku, to obciążenie nie może być większe niż 10% tych wpływów (Art. 30 ust.3 pkt 3) ustawy 'Prawo łowieckie').

Może taka sytuacja wystąpiła na tym obwodzie?

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.