strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Eugeniusz
Data: 06/07/2012
Publikacja: 13/07/2012
Pytanie: W zawiadomieniu o WZ rozesłanym do członków koła w porządku obrad Walnego Zgromadzenia nie ujęto punktu "powołanie komisji uchwał i wniosków" i "komisji skrutacyjnej". Niedopatrzenie zostało zauważone dopiero w trakcie przedstawiania porządku obrad przez przewodniczącego WZ. Czy w takim przypadku można powołać w/w komisję i jak się powinien zachować przewodniczący WZ?

Odpowiedź:
Komisja uchwał i wniosków oraz komisja skrutacyjna nie są ani wymagane, ani potrzebne podczas obrad walnego zgromadzenia. W związku z tym, nie ma konieczności ujmowania w porządku obrad powoływania takich komisji. Odmiennie należałoby spojrzeć na ten problem, gdyby w kole istniała uchwała np. pod tytułem "Regulamin obrad WZ", z którego obligatoryjnie wynikałby obowiązek powołania takich komisji, ale wątpię, żeby to dotyczyło tego koła, bo takie regulaminy ma nikły procent kół łowieckich.

Jako przewodniczący obrad w ogóle nie zauważyłbym, że w porządku obrad brak powołania takich komisji. Nie są one do niczego potrzebne. Zgłoszone uwagi do dyskutowanych uchwał notuje w protokole sekretarz WZ, a do głosowania może przygotowywać je przewodniczący i nie potrzebują do tego jakiejkolwiek komisji. A do głosowań uchwał, w których bierze udział 30, 40, czy nawet 60 osób nie potrzeba żadnej komisji, bo w głosowaniach jawnych przewodniczący wspomagany sekretarzem są w stanie zliczyć podniesione ręce za, przeciw i wstrzymujący, a w głosowaniach tajnych, gdzie na kartce jest za lub tak, albo przeciw lub nie, przewodniczący może publicznie zliczać głosy pokazując każda kartkę sali. W głosowaniach tajnych wyborczych można zliczać głosy na kandydatów jawnie tak samo jak wskazywałem wyżej, a sekretarz może notować na kartce każdy odczytany publicznie głos i nikt wtedy nie może mieć pretensji, że cokolwiek w wyborach zostało zafałszowane.

Jeżeli WZ stwierdzi, że jednak potrzebuje komisji skrutacyjnej, która miałaby np. tylko rozdawać kartki i pomagać zliczać głosy jako wskazałem wyżej oraz sporządzić oddzielny protokół z głosowania, to wolą WZ można wybrać taka komisję, nawet jeżeli nie było takiego punktu w porządku obrad. Komisja taka ma tylko uprawnienia techniczne, sama nie liczy głosów, a więc jej obowiązki to tylko pomoc przewodniczącemu i sekretarzowi, nie mając żadnego merytorycznego znaczenia.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.