strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Marek
Data: 06/07/2012
Publikacja: 16/07/2012
Pytanie: ZK w porządku obrad wniósł projekt uchwały dotyczący uchwalenia budżetu na rok 2012/2013. Uchwała ta będzie głosowana w dniu 12 maja 2012 r. W § 3 tego projektu uchwały dokonano zapisu: "Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.04.2012r." Czy zapis taki jest zgodny z obowiązującym prawem?


Odpowiedź:
Tak, bo inaczej na okres 1/04 - 12/05 zarząd nie miałby prawa w ogóle wydać choć jednej złotówki z koła, a to jest niemożliwe.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.