strona główna forum dyskusyjne


Pytał: jozsoj
Data: 09/07/2012
Publikacja: 19/07/2012
Pytanie: Jakie konsekwencje może ponieść koło łowieckie jeżeli Zarząd Koła przeoczył i nie poinformował Urzędu Gminy o dodatkowym polowaniu zbiorowym (poinformował tylko właściwe Nadleśnictwo). Jeden z myśliwych doniósł o tym przeoczeniu Okręgowemu Rzecznikowi Dyscyplinarnemu. Dodam, że koło istnieje prawie 60 lat i nigdy nie zdarzył się taki przypadek. Nie były też wobec koła stosowane jakiekolwiek kary.

Odpowiedź:
Rzecznika ta sprawa nie dotyczy i musi umorzyć postępowanie.

Powiadomienie gminy jest obowiązkiem zarządu, a rzecznik zajmuje się tylko przewinieniami osób fizycznych, a nie organów PZŁ lub koła.

Kołu, ani zarządowi nic nie grozi z tego tytułu.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.