strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Przyjaciel
Data: 10/07/2012
Publikacja: 22/07/2012
Pytanie: Czy złożenie odwołania do Walnego Zgromadzenia Koła od uchwały Zarządu Koła nakładającej karę porządkową w postaci: zawieszenia w prawach do wykonywania polowania na okres 6 m-cy wstrzymuje jej wykonanie? Informuję, że ukarany myśliwy z 27 letnim stażem otrzymał karę za to, że demonstracyjnie opuścił Walne Zgromadzenie Koła bez podania przyczyny. Zachowanie jego podyktowane było faktem odrzucenia przez Walne Zgromadzenie odwołania się od uchwały Zarządu Koła jego syna w sprawie nie przyjęcia w poczet członków koła po pozytywnie ocenionym stażu. Czynem tym zlekceważył i obraził obecnych na Walnym Zgromadzeniu - według uzasadnienia. Czy jest to adekwatna kara porządkowa do popełnionego czynu?

Odpowiedź:
Złożenie odwołania do WZ wstrzymuje karę.

Na miejscu tego myśliwego natychmiast złożyłbym wniosek do ZO PZŁ, aby ten w trybie nadzoru uchylił uchwałę zarządu o ukaraniu. Obecność na WZ jest prawem członka koła, tak samo jak delegata na zjazdach na obradach zjazdu, albo członka ORŁ na posiedzeniu. Nie można karać za nie korzystanie ze swoich praw i ZO PZŁ na 100% uchwałę o ukaraniu uchyli. Z wnioskiem o uchylenie iść najlepiej osobiście do łowczego okręgowego, wyjaśnić mu skandaliczne zachowanie zarządu koła, a do wniosku składanego do ZO dołączyć kopię korespondencji z zarządem i uchwałę o ukaraniu z uzasadnieniem zarządu.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.