strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Jan Kuriata
Data: 01/09/2012
Publikacja: 03/09/2012
Pytanie: Czy członek koła wykonujący wszystkie prace na rzecz koła, udzielający się w organizacji polowań dewizowych, opłacający wszystkie składki składając podanie z prośbą o skreślenie z listy członków ma prawo zwrócić się o zwrot wpisowego? Powód: łowczy odmówił wydania odstrzału na byka ponieważ zarząd uznał, że odstrzały otrzymują w tym sezonie tylko bardzo zasłużeni.

Odpowiedź:
Zwrot wpisowego nie jest możliwy w żadnej organizacji, chyba, że byłby taki zapis w statucie, a w statucie PZŁ takiego nie ma.

Zasady wydawania odstrzałów zobowiązane jest zgodnie ze statutem PZŁ uchwalić WZ członków koła. Z tej uchwały powinno wynikać, czy dany myśliwy może, czy nie może i w jakiej kolejności otrzymać odstrzał na byka. Jeżeli uchwały nie ma lub jest zbyt ogólna, zarząd korzysta z tego i ustala swoje zasady. Mogą one być dobre i akceptowalne przez większość, albo niedobre, ale też akceptowalne przez większość. Jeżeli okażą się nie są akceptowalne przez większość, WZ ma prawo nie udzielić absolutorium członkom zarządu, a nawet ich odwołać.

W powyższych ramach należy rozpatrywać również tak indywidualną sprawę, jak nie wydanie odstrzału odbierane jako subiektywnie niesłuszne. Rezygnacja z członkostwa w kole z tego powodu jest moim zdaniem przesadną obroną swojego ego, nie przystającą do faktu nie wydania odstrzału.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.