strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Ryszard Cholaczek
Data: 24/01/2013
Publikacja: 25/01/2013
Pytanie: Czy w obowiązującym na rok gospodarczy 2013/14 stanie prawnym koła łowieckie nadal będą mogły korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących? (Pytanie prawne z dnia 3.02.2012 r. )

Odpowiedź:
To trudna interpretacyjnie sprawa. Zgodnie z rozporządzeniem MF z 26 lipca 2010 r w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwolnienia z 2009 r dot. kół łowieckich utraciły ważność 31 grudnia 2010 r., a więc nie było tych zwolnień w 2010 i 2011 r, a nikt tego nie podnosił. Teraz kolejne rozporządzenie MF kontynuuje poprzednie z 2010 r., a wzbudza wątpliwości. Sądzę, że MF nie przewidziało sytuacji, w której fakturą można sprzedawać nie tylko usługi, ale i towary (tusze) dla osób fizycznych (myśliwych). Sadzę, że jeżeli cała sprzedaż koła jest ewidencjonowana fakturami VAT, to kasy fiskalne dublowałyby ewidencję podatku VAT, wiec są niepotrzebne, szczególnie wtedy, kiedy płatności odbywają się tylko przez rachunek bankowy koła.

Jeżeli jednak koło nie sprzedaje tusz na faktury VAT i dodatkowo przyjmuje zapłatę w gotówce, kasa wydaje się być obowiązkowa, jeżeli przychody koła w ubiegłym roku przekroczyły 20 000 zł.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.