strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Ireneusz
Data: 10/04/2013
Publikacja: 26/04/2013
Pytanie: Dwóch synów myśliwego członka koła złożyło wniosek o przyjęcie na staż do koła. Zarząd koła uchwałą odmówił w/w przyjęcia, uzasadniając iż członków macierzystych jest 42 i stażystów 8, mając na uwadze za duży stan członków i względy BHP przy polowaniach. W/w po upływie 6 miesięcy ponowili swoje deklaracje. Zarząd odmówił j/w. W związku z tym w/w panowie napisali podanie do Walnego Zgromadzenia z prośbą o przyjęcie na staż. Czy kandydaci na staż do koła mogą zwracać się do WZ?

Odpowiedź:
Mają prawo odwołać się do WZ na takich samych zasadach jak wobec każdej innej uchwały zarządu.

WZ może oddalić odwołanie, uchylić uchwałę zarządu (nie stosowane raczej w takim przypadku), może przekazać sprawę do powtórnego rozpatrzenia przez zarząd, ale może również zmienić zaskarżoną uchwałę i orzec co do istoty, czyli przyjąć zainteresowanego na staż. Wszystko zależy od członków koła zebranych na WZ.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.