strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Stanisław
Data: 15/04/2013
Publikacja: 19/04/2013
Pytanie: Wiele kół łowieckich podejmuje na WZ uchwałę dotyczącą wysokości zawierania zobowiązań finansowych tj. umów ugody z rolnikami przy szacowaniu szkód łowieckich przez komisję szacowania. Jaka jest podstawa prawna dotycząca zawierania zobowiązań finansowych przez komisje szacowania szkód? Czy sama komisja może tego dokonać do pewnej wartości, np: 1000 zł, bez uchwały WZ? Uważam, że jeśli tą kwestię precyzuje uchwała WZ to tak, a jeżeli nie ma takiej uchwały to komisja sama nie może o tym decydować i należy uchwalić ją na WZ. Czy powyżej ustalonej przez WZ kwoty ugody z rolnikiem podczas szacowania, komisja może skonsultować ewentualną wyższą kwotę jaką oszacowali w danym dniu telefonicznie z Zarządem koła i w przypadku pozytywnej opinii Zarządu koła zawrzeć w jego imieniu ugodę na wyższą kwotę np. 3000 zł?

Odpowiedź:
Nie jest kompetencją WZ uchwalanie wysokości umów ugody z rolnikami. To są decyzje leżące w kompetencji zarządu. To zarząd może uchwalić, że komisji szacowania szkód daje prawo podpisania ugody do jakiejś wysokości. Taka ugoda i tak traktowana jest jako podpisana przez zarząd, który upełnomocnił komisje do działania w jego imieniu do jakiejś kwoty. Gdyby tak było, to ugoda powyżej tej kwoty powinna zostać przyjęta przez zarząd, albo na posiedzeniu, albo nawet ad hoc po telefonicznym uzgodnieniu większości członków zarządu, a potem zaprotokołowana na najbliższym posiedzeniu zarządu.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.