strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Grzegorz
Data: 08/05/2013
Publikacja: 09/05/2013
Pytanie: Do Zarządu Koła wpłynęło podanie od myśliwego o przyjęcie w poczet członków. Prowadzący zebranie Prezes zarządza głosowanie. Kto jest za przyjęciem Kol. X do Koła? Wynik głosowania jest następujący:2 za, 2 przeciw, 1 się wstrzymał. Jak należy interpretować wynik głosowania?

Odpowiedź:
Kandydat nie został przyjęty. Uchwała o przyjęciu nie uzyskała zwykłej większości głosów, tzn. więcej głosów za niż przeciw.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.