strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Ryszard
Data: 17/05/2013
Publikacja: 17/05/2013
Pytanie: W marcu tego roku ZK podjął uchwały o wykluczeniu z Koła kilku jego członków. O uchwale tej zainteresowani - wykluczeni - członkowie dowiedzieli się drogą pocztową , nic wcześniej nie wiedząc o poczynaniach ZK. Informacje w tej sprawie zostały im przekazane razem z zawiadomieniem o WZ. W zawiadomieniu o WZ zostały ujęte punkty dotyczące wykluczenia z koła. Brak jest w treści tych punktów informacji o prawie wypowiedzi, głosowaniu nad wnioskami o wykluczeniu. Czy takie działania ZK są umocowane prawnie? Czy taki porządek obrad jest dopuszczalny? Czy ZO może i czy powinien reagować na taki stan rzeczy?

Odpowiedź:
W opisie niżej występuje szereg niejasności, które utrudniaj udzielenie precyzyjnej odpowiedzi.

ZK nie mógł podjąć uchwały o wykluczeniu z koła. Mógł podjąć uchwałę o skierowaniu wniosku o wykluczenie do WZ. Podejmując taką uchwałę zobowiązany był wpierw powiadomić kolegów na piśmie o zarzutach i dać możliwość wypowiedzenia się na posiedzeniu zarządu, kiedy miał podjąć taką uchwałę. Jeżeli tego nie dopełnił, to są podstawy, żeby ZO uchylił w trybie nadzoru uchwałę o ustaleniu porządku obrad lub ewentualną uchwałę WZ o wykluczeniu.

Punkt porządku obrad o wykluczeniu nie wymaga informacji o możliwości wypowiedzenia się, ale przy zawiadomieniu o WZ muszą być wnioski dot. wykluczenia wskazanych kolegów.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.