strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Sławek
Data: 17/05/2013
Publikacja: 18/05/2013
Pytanie: Zarząd Koła odwołał mnie decyzją z funkcji gospodarza łowiska (par. 64 ust.10 Statutu). Od decyzji tej odwołałem się do WZ. ZK odwołania nie umieścił w porządku obrad.
Czy ZK odwołując mnie z funkcji gospodarza mógł tą czynność podjąć w formie decyzji? Czy ZK miał prawo nie umieścić mojego odwołania w porządku obrad WZ?

Odpowiedź:
W świetle statutu PZŁ zarząd wszystkie swoje decyzje podejmuje w formie uchwał. Powołując lub odwołując gospodarza łowiska powinien był podjąć uchwałę. Od każdej uchwały podejmowanej przez zarząd można się odwołać do WZ, a zarząd zobowiązany jest umieścić odwołanie w porządku obrad. Tak sprawa wygląda od strony prawnej.

Jest jednak jeszcze druga strona tej sprawy, związana z tym, że za gospodarkę łowiecką koła odpowiada zarząd, a to powoduje, że powinien dobierać sobie ludzi do współpracy według własnego uznania. Gospodarz łowiska nie ma zapisanych w statucie obowiązków i powierzane mu obowiązki pochodzą od woli zarządu. Jeżeli w tej sytuacji zarząd traci zaufanie do gospodarza łowiska, a za jego działanie odpowiada, to powinien mieć wolna rękę w doborze osób na to stanowisko. W tym kontekście wykształciła się w kołach praktyka, że gospodarz łowiska lub strażnik łowiecki nie odwołują się od uchwał odwołujących ich ze stanowisk. Nie wiem, czy podobnie myśli zarząd nie wstawiając odwołania do porządku obrad, ale może uznał taka praktykę za obowiązujące prawo, choć to stanowi inaczej.

Nie można też wykluczyć, że w porządku obrad jest punkt "Sprawy organizacyjne" i w tym punkcie zostanie przedstawione Kolegi odwołanie.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.