strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Rafał
Data: 20/05/2013
Publikacja: 21/05/2013
Pytanie: ZK uchwalił jednogłośnie uchwałę: "Podjęto decyzję o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków naszego Koła na dzień 10-06-2013 r. na godzinę 9:30". Czy po wysłaniu zawiadomień o WZ wszystkim członkom koła na prośbę jednego lub kilku członków koła ZK ma prawo zmienić termin WZ? (zakładając, że jeszcze jest na to czas). Jeden z członków ZK zorientował się, że nie będzie na WZ kilku jego zwolenników i boi się że nie dostanie absolutorium. Teraz zbiera podpisy ilu kolegów nie będzie na WZ.

Odpowiedź:
Uchwała o zwołaniu WZ jest ważna i nic jej nie może zmienić, oprócz samego zarządu, który może przyjąć uchwałę zmieniającą termin WZ z własnej inicjatywy lub na prośbę jednego, czy nawet wszystkich członków, ale nie musi. WZ się odbędzie, jeżeli będzie na nim kworum (co najmniej 50% członków).

Nawet gdyby większość członków pisemnie wypowiedziała się za zmianą terminu WZ, to zarząd nie jest zobligowany do takiej zmiany. Gdyby jednak co najmniej 1/3 członków wystąpiła o zwołanie NWZ w jakiejś sprawie, to zarząd jest zobowiązany zwołać NWZ, ale nie ma obowiązku zmieniać terminu zwyczajnego WZ.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.