strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Andrzej
Data: 21/05/2013
Publikacja: 22/05/2013
Pytanie: Członkowie koła na 14 dni przed planowanym terminem otrzymali pismo informujące o mającym się odbyć WZ koła, w którym to piśmie jest podana data, miejsce i godzina rozpoczęcia, a brak jest porządku obrad. Czy zwołane w ten sposób WZ jest ważne, a podjęta uchwały prawomocne?

Odpowiedź:
Nie wykluczone, ze porządek obrad zostanie jeszcze dosłany i jeśli dojdzie 7 dni przez WZ można to uznać za skuteczne. Jeżeli członkowie koła nie otrzymają porządku obrad, to WZ nie zostało zwołane zgodnie z § 57 statutu. Wówczas na podstawie § 59 ust.1 statutu nie może podejmować uchwał, a ewentualnie podjęte uchwały powinny zostać uchylone przez ZO PZŁ.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.