strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Mirosław Żurek
Data: 23/05/2013
Publikacja: 23/05/2013
Pytanie: Na najbliższym WZ musimy przeprowadzić wybory uzupełniające do zarządu. Czy można zgłosić na wakujące stanowisko przewodniczącego KR? Jeżeli on się zgodzi i będzie wybrany to jak dokonać jednocześnie wyboru nowego członka KR gdy nie było tego w porządku obrad WZ i nie są obecni wszyscy członkowie koła, ale mamy qworum do podejmowania uchwał. Czy wybieramy nowego członka KR a KR konstytuuje się ponownie, czy wybieramy przewodniczącego KR?

Odpowiedź:
Bycie przewodniczącym KR nie pozbawia członka koła biernego prawa wyborczego. Może kandydować na prezesa. Jeżeli zostanie wybrany, to rezygnuje z członkostwa w KR i na tej podstawie można dokonać wyborów uzupełniających do KR bez umieszczania takiego punktu w porządku obrad.

KR zawsze sama się konstytuuje i wybiera się po prostu członka KR. Po wyborze KR sama decyduje, kto będzie jej przewodniczącym, o czym informuje WZ.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.