strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Henryk
Data: 27/05/2013
Publikacja: 28/05/2013
Pytanie: W jakim trybie i terminie członek koła może zgłosić wniosek do umieszczenia w porządku obrad walnego zgromadzenia?

Odpowiedź:
W każdym czasie do zarządu, który może, ale nie musi tego wniosku uwzględnić.

Jeżeli wniosek złoży 1/3 członków koła co najmniej na 10 dni przed terminem WZ, to zarząd musi ten wniosek uwzględnić, tak samo jak wniosek KR lub ZO PZŁ.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.