strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Zenon
Data: 06/06/2013
Publikacja: 06/06/2013
Pytanie: 1/3 członków obecnych na WZ zgłosiła wniosek o głosowanie tajne za udzieleniem absolutorium członkom zarządu. Czy prowadzący WZ powinien i ma obowiązek zgłoszenie (wniosek) poddać pod głosowanie?

Odpowiedź:
Tego się nie głosuje. Jeżeli wniosek wniosła 1/3 obecnych na WZ to jest obowiązujący i głosowanie musi być tajne. Nie zastosowanie się do tego wniosku będzie twardą podstawą do uchylenie uchwał w sprawie absolutorium przez ZO PZŁ.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.