strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Dąbek
Data: 11/06/2013
Publikacja: 11/06/2013
Pytanie: Jak powinien wyglądać wpis w pozwoleniu do polowania indywidualnego odnośnie kaczek?Np. kaczki krzyżówki lub kaczki? Proszę przytoczyć zapisy które to regulują.

Odpowiedź:
Należy spodziewać się, że koła będą wpisywać po prostu "kaczki", choć w świetle Rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i warunków wykonywania polowania można interpretować, że należy wpisywać kaczki krzyżówki, kaczki cyraneczki, kaczki głowieńki i kaczki czernice. Wynika to z zapisu załącznika do w/w rozporządzenia (wzoru upoważnienia), w którym występuje zapis o wpisie gatunku zgodnie z nomenklaturą rocznego planu łowieckiego. Niejasności mogą wynikać z definicji słowa "gatunek". Czy gatunkiem jest kaczka, czy też np. kaczka krzyżówka. W praktyce nie ma to jednak większego znaczenia, bo nie występuje żaden rygor prawny wobec osób/osoby, która zdecydowała się wypisywać upoważnienie tylko na kaczki, albo bardziej szczegółowo na kaczki, krzyżówki, itd.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.