strona główna forum dyskusyjne
szukaj słów: w dziale:
Polowania indywidualne, książka zgłoszeń

NrDataTreść pytania
210427/11/2020Czy łowczy Koła może skontrolować pobyt myśliwego w danym łowisku na polowaniu, poprzez np. wejście na ambonę?
207810/10/2016Czy na w/w polowaniu można polować z lunetą ze stałym powiększeniem np. 7x56?
206229/07/2015Czy myśliwy polujący indywidualnie z podchodu i ambony, np. ambona nr 5 podchód zielona dróżka, może tym wpisem zblokować ambony w tym terenie np. ambonę nr 3, 4, 6. Dodam, że ambon w tym obwodzie jest 7. Czy może żądać od kolegi, który wpisany jest na ambonie innej niż on, aby ją opuścił?
206129/07/2015Czy ZK może prowadzić kontrole myśliwych poprzez montowanie różnego rodzaju kamer np. przy nęciskach zgłoszonych przez myśliwych?
205625/02/2015Ile maksymalnie można zabrać ze sobą jednostek broni na polowanie indywidualne?
204922/07/2014Czy wpisanie w upoważnieniu: "Sarna Rogacz sel. II klasa" - bez podania liczby sztuk (pomimo iż w druku jest wyraźnie napisane, że każdą sztukę zwierzyny grubej wpisujemy w odrębnej pozycji) powoduje, że upoważnienie jest nie ważne i/lub wymaga korekty?
204722/07/2014Czy można zmuszać myśliwego do polowania na konkretny rodzaj zwierzyny?
204503/06/2014Czy punkt zamieszczony w porządku obrad WZ przez Zarząd koła, dotyczący nieprzydzielania samców zwierzyny płowej w upoważnieniu do wykonywania polowania członkom niemacierzystym koła, jest zgodny ze statutem?
204213/05/2014Jaki akt prawny reguluje obecność cudzoziemca - jako osoby towarzyszącej- na polowaniu, zarówno indywidualnym jak i zbiorowym?
204030/04/2014Łowczy koła, którego jestem członkiem powiedział, że każda upolowana zwierzyna przez myśliwego powinna być przewieziona do łowczego celem kontroli. Czy to jest zgodne z prawem łowieckim?
203721/03/2014Właściciel lasu wybudował na swoim terenie "domek" na palach przypominający ambonę myśliwską. Czy wolno za jego zgodą polować z tego urządzenia? Dodać trzeba, że właściciel nie chce udostępniać tego urządzenia wszystkim myśliwym z naszego koła.
203312/02/2014Zgodnie z par. 23 pkt.2-3 Regulaminu polowań wpisów w "książce ewidencji" mogą dokonywać także myśliwi upoważnieni. Czy myśliwy upoważniony może, wpisując rozpoczęcie polowania innych myśliwych jednocześnie w tym samym czasie wypisać ich z określeniem czasu do którego będą przebywać w określonym miejscu? Czy wpisu o zakończeniu polowania dokonuje osobiście polujący? Czy jest określone ilu myśliwych może wpisać tzw. upoważniony wpisując w tym samym czasie?
201129/08/2013WZ Członków Koła podjęło uchwałę treści: &1 Myśliwy może się wpisywać na sektor dopiero w chwili faktycznego przybycia do łowiska. &2 Myśliwy dokonuje wypisu z łowiska w książce z chwilą faktycznego opuszczenia sektora i zakończenia polowania. Jak taka uchwała ma się do zapisu Regulaminu Polowań o wpisach do książki?
201029/08/2013Czy myśliwy zawieszony w prawie do wykonywania polowania może podprowadzać myśliwego zagranicznego na polowaniu indywidualnym?
199213/06/2013Zgodnie z uchwałą WZ Prezes Koła posiadał bloczek upoważnień do ..... (odstrzałów), który pobrał za pokwitowaniem. Prezes zrezygnował z funkcji i w/w bloczek zwrócił ZK. W chwili obecnej bloczek ten zaginął i ZK rości pretensje do byłego Prezesa. 1. Na podstawie jakiego przepisu ZK może ukarać b. Prezesa za nierozliczenie się z bloczkiem? 2. Czy to jest ewentualnie sprawa karna?
198911/06/2013Jak powinien wyglądać wpis w pozwoleniu do polowania indywidualnego odnośnie kaczek?Np. kaczki krzyżówki lub kaczki? Proszę przytoczyć zapisy które to regulują.
198229/05/2013Czy zgodne z prawem jest wpisywanie się na polowania indywidualne za pomocą książki elektronicznej?
197527/05/2013Czy zarząd koła może zawiesić w prawach członkowskich na rok za złe wpisanie daty pozyskania lisa (kolega po prostu pomylił się o jeden dzień i w książce jest ten lis wpisany jako np. pozyskany 10.01 a w upoważnieniu jest wpis 11.01). Jakie może podjąć kroki by się odwołać, dodam tylko że kolega tych lisów pozyskał ok. 20 i w jednym wpisie się pomylił.
196817/05/2013Czy zasadne, rozsądne i prawne jest aby WZ uchwaliło uchwałę mówiącą o NAKAZIE polowań indywidualnych wykonywanych w nocy tylko z ambon, ograniczając tym samym prawo do wykonywania innego rodzaju polowania np. z podchodu, z podjazdu, po tropie?
194712/04/2013Czy Zarząd Koła może zawiesić wykonywanie polowania dla całego koła ze względu na aktualne warunki atmosferyczne?
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 z 14   następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.