strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Mirek
Data: 13/06/2013
Publikacja: 15/06/2013
Pytanie: Zgodnie z uchwałą WZ Prezes Koła posiadał bloczek upoważnień do ..... (odstrzałów), który pobrał za pokwitowaniem. Prezes zrezygnował z funkcji i w/w bloczek zwrócił ZK. W chwili obecnej bloczek ten zaginął i ZK rości pretensje do byłego Prezesa.
1. Na podstawie jakiego przepisu ZK może ukarać b. Prezesa za nierozliczenie się z bloczkiem (druk ścisłego zarachowania)?
2. Czy to jest ewentualnie sprawa karna?

Odpowiedź:
Nie ma podstaw do sprawy karnej.

Zaginął, to zaginął. Jak będzie w jakiejś sytuacji kiedyś potrzebny, np. dochodzenie policji w sprawie wykonywania polowania na podstawie odstrzału wystawionego przez prezesa z tego bloczku, to wówczas policja będzie dochodzić od prezesa, a nie od koła dostępu do kopii odstrzałów. Należy zaprotokołować na posiedzeniu zarządu fakt niezwrócenia bloczka przez prezesa i jego tłumaczenie, że mu zaginął i zamknąć sprawę. Ciągnięcie sprawy dalej nie ma sensu.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.