strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Sławek
Data: 31/07/2013
Publikacja: 01/08/2013
Pytanie: ZK zwołał NWZ. W porządku obrad NWZ jest kilka projektów uchwał, min.: rozpatrzenie odwołania od nałożonej kary porządkowej koledze X. Wymieniony kolega nie otrzymał jeszcze Uchwały ZK o ukaraniu więc żadnego odwołania nie składał. ZK postąpił na "wyrost". Czy ZK mógł w ten sposób postąpić? Czy ZK swoim postępowaniem naruszył dobra osobiste kolegi X? Jak kolega X powinien postąpić na NWZ?

Odpowiedź:
Nie mógł, bo żeby rozpatrywać odwołanie, takie musi wpłynąć do zarządu. Jak odwołania nie ma, to co ma być rozpatrywane?

Dóbr osobistych nie naruszył, bo czym?

Powinien poinformować, że nic nie wie o karze i o odwoływaniu się od niej, bo nie otrzymał żadnej uchwały o ukaraniu wraz z uzasadnieniem, co przewiduje § 170 statutu.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.