strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Tadeusz
Data: 29/08/2013
Publikacja: 30/08/2013
Pytanie: WZ Członków Koła podjęło uchwałę treści: &1 Myśliwy może się wpisywać na sektor dopiero w chwili faktycznego przybycia do łowiska. &2 Myśliwy dokonuje wypisu z łowiska w książce z chwilą faktycznego opuszczenia sektora i zakończenia polowania. Jak taka uchwała ma się do zapisu Regulaminu Polowań o wpisach do książki?

Odpowiedź:
Taka uchwała jest absolutnie niezgodna z prawem, bo reguluje coś i dodatkowo inaczej, co jest już uregulowane Rozporządzeniem MŚ , czyli prawem powszechnie obowiązującym.

W/w uchwałę ZO na pewno uchyli, tylko musi być o niej poinformowany.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.